fbpx

דור

נתוני עבר חשובים

איך לדעתך התנהלת החודש בפאן העסקי ?

אילו פעולות עשית בפאן השיווקי? מה היו האתגרים?

מה אתה מרגיש שROI שלך מתקציב השיווק? כמה כסף יצרת?

מה הציון שהיית נותן לעצמך על ההתנהלות השיווקית? למה? מה היית משפר?

אם היית חוזר חודש אחורה, מה היית עושה בנוסף?

נתונים שיווקיים נכון לתאריך ה: 09/22/2022

כמה לידים החודש
0
כמה מהם נסגרו
0
סה''כ הוצאות
0
כמה פער החודש
0

נכסים דיגיטליים בעסק

עם כמה התחלנו?

כמות עוקבים נוכחית

פער

0

עם כמה התחלנו?

כמות עוקבים נוכחית

פער

0
Created with Fabric.js 4.2.0

עם כמה התחלנו?

כמות עוקבים נוכחית

פער

0
0
סה''כ כמה לידים הגיעו
0
כמה לידים הגיעו בפגישה הקודמת
0
כמה כסף הכנסנו מסגירת לידים בחודש הקודם
0
כמה כסף הכנסנות מסגירת לידים עד כה
0
סה''כ כמה כסף הכנסנו מתחילת התהליך
0

מסקנות/אסטרטגיה מהחודש הקודם עד היום:

איך הסוכן השיווקי מסכם את החודש?

דרג מ1 עד 100 את המאומן על ביצועיו החודש, למה קיבל את הציון הזה?

מה צריך לקרות בחודש הקרוב בשביל שיממש את הפוטנציאל שלו?

MICRO MISSIONS

No data was found