fbpx

סיכום פגישה #2 שהם פרנקל

נתוני עבר חשובים

איך לדעתך התנהלת החודש בפאן העסקי ?

היה אחלה חודש . היו כמה עסקאות שנסגרו , יש עסקאות בשלבים מתקדמים בתקווה שיסגרו . הוצאתי כל מיני דברים חדשים למיתוג של העסק , פחות הייתי פעיל ברשתות החברתיות .

אילו פעולות עשית בפאן השיווקי? מה היו האתגרים?

עשינו קמפיין לידים – הלידים לא היו מספיק מדוייקים . לקחתי יועץ עסקי חדש לעסק ובנינו ביחד אסטרטגיה עסקית .

מה אתה מרגיש שROI שלך מתקציב השיווק? כמה כסף יצרת?

מה הציון שהיית נותן לעצמך על ההתנהלות השיווקית? למה? מה היית משפר?

5 מתוך 10 . הייתי עושה הרבה יותר סרטונים , על הסברה של נכסים שאני משווק. פעילות חזקה יותר ברשתות .

אם היית חוזר חודש אחורה, מה היית עושה בנוסף?

פעילות חזקה יותר ברשתות . סדר ותזמון החומרים השיווקיים לחודש הקרוב .

נתונים שיווקיים נכון לתאריך ה: 10/03/2022

כמה לידים החודש
0
כמה מהם נסגרו
0
סה''כ הוצאות
0
כמה פער החודש
0

נכסים דיגיטליים בעסק

עם כמה התחלנו?

כמות עוקבים נוכחית

1250

פער

1250

עם כמה התחלנו?

-

כמות עוקבים נוכחית

0

פער

540
Created with Fabric.js 4.2.0

עם כמה התחלנו?

-

כמות עוקבים נוכחית

540

פער

0

כמות עוקבים בתחילת תהליך: -

כמות עוקבים בחודש הנוכחי: 1790

1790
סה''כ כמה לידים הגיעו
0
כמה לידים הגיעו בפגישה הקודמת
0
כמה כסף הכנסנו מסגירת לידים בחודש הקודם
0
כמה כסף הכנסנות מסגירת לידים עד כה
0
סה''כ כמה כסף הכנסנו מתחילת התהליך
0

מסקנות/אסטרטגיה מהחודש הקודם עד היום:

איך הסוכן השיווקי מסכם את החודש?

דרג מ1 עד 100 את המאומן על ביצועיו החודש, למה קיבל את הציון הזה?

מה צריך לקרות בחודש הקרוב בשביל שיממש את הפוטנציאל שלו?

מתחילים לעבוד על השיווק האורגני . להעביר מעמודת החולשות לחוזקות בעזרת תכנון נכון .

MICRO MISSIONS

טיקטוק - להחליף לאישי
משימת מיתוג